Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1071 Budapest, Damjanich u. 25/a I.16
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Öröklési szabályok változása 2011-től?

2010.02.09 22:04

 

2011-től stabil törvényi szintű szabályozás válthatja fel a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958.(VII.4.) IM rendeletet, amennyiben az Országgyűlés eleget tesz régóta húzódó jogalkotási kötelezettségének. Parlament elé került a kormány hagyatéki eljárásról szóló törvényjavaslata (Hetv.), mely a kor igényeihez igazítva és a megfelelő jogszabályi szinten rendezné a hagyatéki eljárás menetét. A javaslat kiszámíthatóbbá, gyorsabbá kívánja tenni a jogérvényesítést az örökösök számára és nagyobb biztonsággal igyekszik rendezni a halál pillanatában adódó jogviszonyokat. A törvényi szintű szabályozás szükségességét az Alkotmánybíróság is kimondta, és a 13/2008. (II.21.) határozatában kötelezte az Országgyűlést a jogszabály megalkotására. A határozat szerint az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azáltal, hogy nem alkotott törvényt a hagyatéki eljárás rendjéről, pedig az Alkotmány 8.§ (2) bekezdése előírja az alapvető jogok és kötelességek törvényi szintű szabályozását.