Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1071 Budapest, Damjanich u. 25/a I.16
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Friss: Az OBH jogértelmezése szerint nem kell benyújtani a cégbíróságokhoz arról szóló határozatot Bt., és Kkt. esetén, hogy a cég társasági szerződése megfelel a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek (2013. évi CLXXVII. tv., azaz Ptké. 12. § (3) bek.)

Módosult a Ptk. és a Ptké. - megszűnt az automatikus cégbírósági bírságolás

2015.03.10 08:24

A 2015. évi II. törvény  - A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződeseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módositásáról - Magyar Közlöny 23. szám, 1748. oldal - nemcsak a fogyasztói kölcsönszerződések kapcsán tartalmaz számos módosító rendelkezést, de a Ptké-t is több ponton módosítja (nem a fogyasztói kölcsönszerződésekhez kapcsolódóan, hanem pl.: az új Ptk-sítás kapcsán), Így figyelmet érdemel: 

- a kkt-k, bt-k, szövetkezetek új Ptk-sítása;
-
a zálogjoggal kapcsolatos átmeneti szabályok;
- az új 21/A. § a negatív kamatozással kapcsolatban;
- hatályát veszti a Ptk. 15. § és 22. §: azaz a cégbíróság nem sújthatja automatikusan pénzbírsággal a Ptké. alapján a cégeket, szövetkezeteket, ha az új Ptk-sításra tekintettel előírt bejelentési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget. (Tehát csak a törvényességi felügyeleti eljárás általános szabályai lépnek be késedelem esetén!) 

Forrás: BÜK