Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1071 Budapest, Damjanich u. 25/a I.16
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Cikkek archívuma

Az Országgyűlés hétfőn elfogadta az új adójogszabályokat. Teljesen új szabálycsoport az adózás rendjéről szóló törvényben a fokozott adóhatósági felügyelet. Az adóhatóság az adószám kiadása után kérdőívet küldhet a frissen alapított cégnek, amelyben a tevékenysége részleteiről, valamint az annak...
Miközben folyik a gazdasági törvényeknek a Ptk. rendszerébe történő beépítése, nem pihen a "törvénygyár". Közzétették a társasági jogot érintő legújabb módosítási elképzeléseket. A tervezet az egyszerű alapítási szabályok miatt megnőtt cégalapítási kedvben látja a törvényesség fellazulásának fő...
  A Ket. módosítása a hatósági ellenőrzésre, a végrehajtási eljárásra és az eljárási költségekre vonatkozó szabályokat fogja érinteni, valamint megteremti az anyagi jogi bírságolási rendszer általános eljárási keretszabályait. A Ket.-be építették be az elektronikus ügyintézésre vonatkozó...
Ismeretlenek aláírásgyűjtő ívet nyújtottak be az OVB-hez a követező kérdéssel: Egyetért-e Ön azzal, hogy az ingatlan adásvételi szerződések ügyvéd, közjegyző vagy jogtanácsos közreműködése nélkül is alkalmasak legyenek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre? A kérdés megfogalmazója...
Már benyújtották azt a törvényjavaslatot, ami módosítja a polgári perrendtartás XXVII. fejezetének az 2010. évi LII., illetve LIX. törvényekkel megállapított szövegét. E szerint az e-perek, azaz a kizárólagos elektronikus út alkalmazását további egy évvel elhalasztják. Forrás: Budapesti Ügyvédi...
Az államigazgatás központi, területi és helyi szerveire nézve a kormány a Magyar Közlönyben megjelent rendeletében kijelölte azt az időszakot, amely alatt a hivatali dolgozók rendes szabadságát ki kell adni az idén. Ez a periódus július 18-tól augusztus 21-ig, valamint december 23-tól 2012. január...
A Kamara és az ügyvédség a jogbiztonságot és az ügyfelek érdekeit súlyosan sértő gazdasági gyakorlatként éli meg az interneten és más fórumokon hirdető olyan szolgáltatók tevékenységét, amelyek cégalapítást, cégjogi, ingatlanjogi, családjogi tanácsadást hirdetnek. A Budapesti Ügyvédi Kamara...
  A Kormány 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete rendelkezett a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről (MK 190. szám). Eszerint e lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés kamatát az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamat mértékére...
  A 2010. évi CLII. törvény (MK 192. sz.) a közigazgatási hatósági eljárásokban - a hatálybalépést követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban - a munkapos számítás helyett visszatér a naptári napban való határidő-számításra. Az egyes eljárási határidők három munkanapról öt napra, öt...
A 2010-es jogszabályalkotás történetében szokatlan módon, a szakmai mellett négypárti kritika is kísérte a védői jogok csorbítását célzó elemeket (2010. évi CLXI. tv., MK 196. sz.). A javaslatban - amit sem az OIT nem észrevételezett, sem kellő előkészítés nem kísért - több, a védekezés jogát...
Tételek: 21 - 30 in hungarian language it is : example Items: 1-3 a(z) 54-ből , not only one phrase 37
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>