Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1071 Budapest, Damjanich u. 25/a I.16
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Cikkek archívuma

A 2014. március 15-én hatályba lépő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jelentősen átalakítja a zálogjog szabályozását, így a zálogjogi nyilvántartást is. Az ingatlant terhelő zálogjogokat a jövőben is az ingatlan-nyilvántartásba jegyzik be, az ingó dolgokat, valamint jogokat és...
Pmt. hatálya alá tartozó ügyfeleinket is érinti a július 1. napjától hatályba lépett új törvény (2007. évi CXXXVI. törvény, módosította: 2013. évi LII. törvény). Új a tényleges tulajdonos, változik az ügyfél fogalma, bővül az ügyvéd informálódási lehetősége, változnak a bejelentéssel kapcsolatos...
Az új Ptk-hoz kapcsolódó törvények közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A hatályba léptető és átmeneti rendelkezések, illetve a hatályon kívül helyező és felhatalmazó rendelkezések (korábbi "Ptké." néven ismert, illetve funkciójú normák) egy "saláta"-törvényben jelennek majd meg. A...
Ezen a héten hétfőn (2013.01.21.) a Kossuth Rádió Napközben című műsorának vendégeként lehetőségem volt tájékoztatást adni és kérdésekre válaszolni az aktuális cégjogi határidővel kapcsolatos tennivalókról. Akit a téma érint vagy bővebben érdekel, annak lehetősége van meghallgatni a beszélgetést 3...
A  Nemzetgazdasági  Minisztérium  pénteken  benyújtotta  az  Országgyűlésnek  az  egyes adótörvényeket módosító javaslatot.  A kormány javasolja az  ún. negatív illetékalap után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség...
A Kincstár Lakástámogatási Osztályának álláspontja, - valamint a 12/2001. számú Kormányrendelet szó szerinti értelmezéséből is levezethető - hogy a gyűjtőszámla hitelen alapuló jelzálogjog bejegyzéséhez - amennyiben megelőző ranghelyen a Magyar Állam javára elidegenítési és terhelési tilalom...
A Nemzetgazdasági Minisztérium által a közelmúltban kiadott információ szerint a visszterhes vagyonszerzések esetében a korábbi két kulcsos (4 millió forintig 2%, felette 4%) rendszert a kormány javasolja egy kulcsossá alakítani. Az illeték általános mértéke 4% lenne. Ez a változtatás lehetővé...
  Alanyai a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzintézetek és az MNB. Az ügyfelek minden hónapban a számlakivonaton részletes tájékoztatást kapnak a számlájukon végrehajtott műveletek után megállapított illeték mértékéről, amely illeték azonban a törvény értelmében...
  A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelettel 2012. január 1-jétől hatályos energetikai tanúsítvány változatlanul gyakorlati kérdéseket vet fel. A tanúsítványt az eladónak kell szolgáltatnia kellékszavatossági alapon és annak elmaradása esetén az ingatlanszerzőnek tudnia kell arról, hogy ez...
Hétfőn a képviselők elfogadták az új adószabályokat. Bevezetésre kerül egy új fogalom: a bizonytalan adójogi helyzet. Ennek azt új szabálycsoportnak a lényege, hogy ha az adózó bizonytalan az adó-jogszabályok értelmezésében, akkor adótanácsadó, vagy ügyvéd által ellenjegyzett jegyzőkönyvben közli...
Tételek: 11 - 20 in hungarian language it is : example Items: 1-3 a(z) 54-ből , not only one phrase 37
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>